DOSTAVA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2019. – Stručni članak
 

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem EOJN-a RH te nema mogućnosti dostave istih pisanim putem nadležnom ministarstvu.

Naručitelji su obvezni izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu izraditi i dostaviti do 31. ožujka tekuće godine. Ove godine iz razloga COVID-19 padnemije naručitelji iznimno mogu izraditi Izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu putem EOJN-a RH do 4. svibnja 2020. Naručitelji koji su to učinili putem EOJN-a RH smatra se da su ispunili svoju zakonsku obvezu.

S obzirom na produženu mogućnost za unos statističkog izvješća za 2019. do 4. svibnja 2020, za vas smo pripremili stručni članak upravo na tu temu. Neka od pitanja na koja ovaj članak daje odgovore su:

  • Kada i kako naručitelji dostavljaju statističko izvješće za 2019. godinu?
  • Trebaju li dostaviti izvješće naručitelji koji su ugovarali samo jednostavne nabave u 2019. godini?
  • Što ako vrijednosti, vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma u obavijestima o dodjeli ugovora nisu bile točno unesene i dođe do odstupanja u statističkom izvješću?

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete preuzeti klikom na link OVDJE.