Stručni članci

 

PROVEDBA POSTUPKA NABAVE ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

srijeda, 04.11.2020.

Pravila prema kojima se provode postupci nabave za neobveznike javne nabave ovise o konkretnom natječaju/pozivu kojim se uređuje sam postupak dodjele potpore i o odredbama ugovora o financiranju koji korisnik potpore sklapa s davateljem financijskih sredstava. Ta su se pravila tijekom proteklih godina često mijenjala, pri čemu su se višekratno mijenjali vrijednosni pragovi za provedbu takvih nabava.

DOSTAVA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2019. – Stručni članak

četvrtak, 23.04.2020.

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem EOJN-a RH te nema mogućnosti dostave istih pisanim putem nadležnom ministarstvu.

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE

nedjelja, 05.04.2020.

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje je postupak javne nabave koji se smije provoditi samo u posebnim slučajevima i okolnostima propisanim Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN).

Za ovaj postupak zakonske odredbe dozvoljavaju fleksibilnije i jednostavnije postupanje naručiteljima, što u pravilu omogućuje i brže dobivanje ugovora o javnoj nabavi.

PONUDA – VAŽNO JE ZNATI KAKO PRIPREMITI I DOSTAVITI PONUDU

ponedjeljak, 20.01.2020.

Ovaj članak napisan je s ciljem da ponuditeljima olakša dostavu ponuda na postupke javne nabave u RH. U članku su dana pojašnjenja vezana uz ponudu, njezin sadržaj i način izrade. Navedeni su i primjeri iz prakse za postupke javne nabave o kojima je odlučivala Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: DKOM).

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

ponedjeljak, 20.01.2020.

Pravna zaštita u postupcima javne nabave predstavlja postupak koji bi svi ponuditelji koji dostavljaju ponude u sustavu javne nabave trebali poznavati. Kroz postupak pravne zaštite ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ponuditelji mogu zaštiti svoja prava koja im daje Zakon o javnoj nabavi.