Stručni članci

 

PRAVO UVIDA U DOKUMENTACIJU POSTUPKA I PONUDE DRUGIH PONUDITELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

četvrtak, 20.05.2021.

Institut uvida u dokumentaciju postupka javne nabave obvezuje naručitelja da, nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, dakle u žalbenom roku, na zahtjev natjecatelja ili ponuditelja, omogući uvid u cjelokupnu dokumentaciju konkretnog postupka javne nabave, uključujući zapisnike, ponude ili zahtjeve za sudjelovanje i dr, osim u one dokumente koji su na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označeni tajnim.

SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

četvrtak, 13.05.2021.

Zakon o javnoj nabavi definira podugovaratelja kao gospodarskog subjekta koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

MOŽE LI CIJENA PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVE IZNOSITI NULA EURA?

četvrtak, 13.05.2021.

U članku se analizira presuda Suda Europske unije (Sud EU) u predmetu C-367/19 od 10. rujna 2020. godine u kojoj Sud EU povodom Zahtjeva za prethodnu odluku daje tumačenje o tome može li u postupku javne nabave cijena ponude iznositi nula eura. Sudu EU pripada važna uloga u davanju pravnih shvaćanja i formiranju prava javne nabave.

PROVEDBA POSTUPKA NABAVE ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

srijeda, 04.11.2020.

Pravila prema kojima se provode postupci nabave za neobveznike javne nabave ovise o konkretnom natječaju/pozivu kojim se uređuje sam postupak dodjele potpore i o odredbama ugovora o financiranju koji korisnik potpore sklapa s davateljem financijskih sredstava. Ta su se pravila tijekom proteklih godina često mijenjala, pri čemu su se višekratno mijenjali vrijednosni pragovi za provedbu takvih nabava.

DOSTAVA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2019. – Stručni članak

četvrtak, 23.04.2020.

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem EOJN-a RH te nema mogućnosti dostave istih pisanim putem nadležnom ministarstvu.