Stručni članci

 

SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

četvrtak, 13.05.2021.

Zakon o javnoj nabavi definira podugovaratelja kao gospodarskog subjekta koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

MOŽE LI CIJENA PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVE IZNOSITI NULA EURA?

četvrtak, 13.05.2021.

U članku se analizira presuda Suda Europske unije (Sud EU) u predmetu C-367/19 od 10. rujna 2020. godine u kojoj Sud EU povodom Zahtjeva za prethodnu odluku daje tumačenje o tome može li u postupku javne nabave cijena ponude iznositi nula eura. Sudu EU pripada važna uloga u davanju pravnih shvaćanja i formiranju prava javne nabave.

PROVEDBA POSTUPKA NABAVE ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

srijeda, 04.11.2020.

Pravila prema kojima se provode postupci nabave za neobveznike javne nabave ovise o konkretnom natječaju/pozivu kojim se uređuje sam postupak dodjele potpore i o odredbama ugovora o financiranju koji korisnik potpore sklapa s davateljem financijskih sredstava. Ta su se pravila tijekom proteklih godina često mijenjala, pri čemu su se višekratno mijenjali vrijednosni pragovi za provedbu takvih nabava.

DOSTAVA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2019. – Stručni članak

četvrtak, 23.04.2020.

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem EOJN-a RH te nema mogućnosti dostave istih pisanim putem nadležnom ministarstvu.

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE

nedjelja, 05.04.2020.

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje je postupak javne nabave koji se smije provoditi samo u posebnim slučajevima i okolnostima propisanim Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN).

Za ovaj postupak zakonske odredbe dozvoljavaju fleksibilnije i jednostavnije postupanje naručiteljima, što u pravilu omogućuje i brže dobivanje ugovora o javnoj nabavi.