IZMJENA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave na snazi je od srpnja 2017. godine.

Dana 01. srpnja 2020. objavljena je izmjena Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 75/20).

Izmjena Pravilnika dostupna je OVDJE.

 


Aktualne edukacije

Za sve naručitelje i ponuditelje, predstavnike regulatornih tijela RH, predstavnike sveučilišne zajednice te osobe koje su zainteresirane za poticanje ekonomskog razvoja hrvatskog gospodarstva, u organizaciji Temporis savjetovanja d.o.o. iz Zagreba, trenutno su za prijavu otvorene sljedeće edukacije iz područja javne nabave:

17.12.2020.
Webinar
  • DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – vodič kroz propise i praksu, korak po korak
18.12.2020.
Webinar
  • GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
  • Građevinski radovi i javna nabava
  • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
  • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
2 stranice