Novosti: Listopad 2017
 

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

17.10.2017.

Dana 12. listopada 2017. u Narodnim novinama broj 101/2017 objavljen je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOJ ŽALBI U JAVNOJ NABAVI

17.10.2017.

Dana 12. listopada 2017. u Narodnim novinama broj 101/2017 objavljen je Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...