Novosti: August 2017
 

OBJAVLJENE SU NOVE SMJERNICE I PRIRUČNIK ZA ENP

21.08.2017.

Unutar projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ izrađen je Priručnik za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.Priručnik o ENP-u dostupan je OVDJE. Na stranicama Uprave za politiku javne nabave, objavljene su i Smjernice br. 2. „Kriteriji za odabir ENP-a“.Ove Smjernice dostupne su OVDJE

Opširnije...