Novosti: Srpanj 2017
 

PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj, način izrade i postupanje s dokumentacijom o nabavi, sadržaj, način izrade, dostava i postupak zaprimanja ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, postupak otvaranja ponuda, sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o otvaranju ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni zahtjeva za sudjelovanje, zapisnika o vođenju pregovora i zapisnika o vođenju dijaloga i druga bitna pitanja u vezi s dokumentacijom o nabavi, ponudom, zahtjevom za sudjelovanje, otvaranjem ponuda i zapisnicima u postupcima javne nabave te u slučaju nabave društvenih i drugih posebnih usluga kao i postupanje u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...

PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE

11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave.

Ovim Pravilnikom propisuju se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...

PRAVILNIK O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik predstavke kojom se traži provedba upravnog nadzora, sadržaj zapisnika o provedenom nadzoru te druga pitanja u vezi provedbe nadzora.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...