Novosti: May 2017
 

OBJAVLJEN PRIJEDLOG PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

24.05.2017.

Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ 23. svibnja 2017. objavljen je Prijedlog pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Do 22. lipnja 2017. otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...

OBJAVLJENI PRIJEDLOZI PRAVILNIKA (po ZJN-u 2016) – otvoreno savjetovanje

24.05.2017.

OBJAVLJENI PRIJEDLOZI PRAVILNIKA (po ZJN-u 2016) – otvoreno savjetovanjeNa Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ do 9. lipnja 2017. otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o:

  • - Prijedlogu Pravilnika o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, te
  • - Prijedlogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.
  •   Više informacija dostupno je OVDJE.
Opširnije...