Novosti: 2017
 

OBJAVLJEN PRIJEDLOG UREDBE O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI – otvoreno savjetovanje

11.12.2017.

Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ do 4. siječnja 2018. otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlog uredbe o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti.  Ovom Uredbom uređuju se pravila, postupci i načini provedbe javne nabave u području obrane i sigurnosti za nabavu čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 200.000,00 kuna (robe i usluge) odnosno 500.000,00 kuna (radovi). Ovo su nabave za vojnu namjenu, policijsku namjenu, zaštitu državne granice, odnosno za misije zaštite i spašavanje u slučaju krize.Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

17.10.2017.

Dana 12. listopada 2017. u Narodnim novinama broj 101/2017 objavljen je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOJ ŽALBI U JAVNOJ NABAVI

17.10.2017.

Dana 12. listopada 2017. u Narodnim novinama broj 101/2017 objavljen je Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...

OBJAVLJEN JE SEDMI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

18.09.2017.

Bilten javne nabave br. 7 objavljen je u zadnjem tjednu rujna 2017. te obrađuje teme: Kako izraditi dokumentaciju o nabavi (za naručitelje), Kako pripremiti ponudu (za ponuditelje), Ažurirani popratni dokumenti, Pojašnjenje i upotpunjavanje prema ZJN-u 2016, Novi Zakon o koncesijama i dr.

Sedmi broj Biltena javne nabave u RH, donosi niz informacija korisnih naručiteljima i ponuditeljima.

Sadržaj možete pogledati OVDJE.

 

Ovaj broj donosi:

 • Dokumentacija o nabavi, korak po korak
 • Ponuda – važno je znati
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje po ZJN-u 2017.
 • Izobrazba u području javne nabave
 • Javna nabava u RH u 2016.
 • Osnovne informacije o kartelima
 • Novi Zakon o koncesijama

 

Sve informacije o pretplati na Bilten dostupne su 

www.biltenjavnenabave.hr

 

Opširnije...

FINANCIJSKE KOREKCIJE – primjeri nepravilnosti u postupcima javne nabave

13.09.2017.

Nepravilnosti iz Smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (Odluka Komisije od 19.12.2013. - C(2013) 9527 final).U postupcima javne nabave koji su su-financirani iz fondova EU-a, financijske korekcije predstavljaju dodatni problem o kojem je potrebno voditi računa prilikom pripreme dokumentacije o nabavi. Određene pogreške u ovoj fazi mogu skupo stajati naručitelje čak i ako nitko ne uloži žalbu Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave.  Primjere nepravilnosti u postupcima javne nabave u okviru projekata su-financiranih iz fondova Europske unije, te postotke financijskih korekcija, možete pogledati OVDJE.  

Opširnije...

OBJAVLJENE SU NOVE SMJERNICE I PRIRUČNIK ZA ENP

21.08.2017.

Unutar projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ izrađen je Priručnik za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.Priručnik o ENP-u dostupan je OVDJE. Na stranicama Uprave za politiku javne nabave, objavljene su i Smjernice br. 2. „Kriteriji za odabir ENP-a“.Ove Smjernice dostupne su OVDJE

Opširnije...

PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj, način izrade i postupanje s dokumentacijom o nabavi, sadržaj, način izrade, dostava i postupak zaprimanja ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, postupak otvaranja ponuda, sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o otvaranju ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni zahtjeva za sudjelovanje, zapisnika o vođenju pregovora i zapisnika o vođenju dijaloga i druga bitna pitanja u vezi s dokumentacijom o nabavi, ponudom, zahtjevom za sudjelovanje, otvaranjem ponuda i zapisnicima u postupcima javne nabave te u slučaju nabave društvenih i drugih posebnih usluga kao i postupanje u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...

PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE

11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave.

Ovim Pravilnikom propisuju se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...

PRAVILNIK O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik predstavke kojom se traži provedba upravnog nadzora, sadržaj zapisnika o provedenom nadzoru te druga pitanja u vezi provedbe nadzora.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

Opširnije...

OBJAVLJEN JE ŠESTI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

27.06.2017.

Objavljen je šesti broj Biltena javne nabave u RH, koji donosi niz informacija korisnih naručiteljima i ponuditeljima.

 

Ovaj broj donosi:

 • Analizu odluka DKOM-a vezano za ekonomski najpovoljniju ponudu – ENP (2015 – 2017), 
 • Istraživanje tržišta u postupcima javne nabave 
 • Postupak pravne zaštite po ZJN-u 2016. 
 • e-Certis 
 • Zelena javna nabava
 • Osnove JPP-a
 • Javna nabave u Sloveniji i BiH
 • FIDIC – Žuta knjiga
 • niz drugih informacija vezanih za sustav javne nabave.

Sve informacije o pretplati na Bilten dostupne su OVDJE.

Opširnije...