Novosti: Listopad 2016
 

NAPUTAK O POSTUPANJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

10.10.2016.

Ministarstvo gospodarstava donijelo je dana 26. rujna 2016. godine „Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske“. Naputak stupa na snagu osmog dana od objave u „Narodnim novinama“.

Ovim Naputkom se, u skladu s načelima iz članka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), propisuje postupanje u postupcima javne nabave u kojima je obvezna elektronička dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH):
1. tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata,
2. u trenutku javnog otvaranja ponuda.
Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (NN, br. 88/16 od 30. rujna 2016.) možete naći OVDJE

Opširnije...