Javna nabava – novi certificirani programi usavršavanja u rujnu!

Za Vas smo u rujnu pripremili osam programa usavršavanja s aktualnim temama iz javne nabave.

Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Javna nabava traži iskustvo kroz sve faze postupka i mnogo više. Prijavite se i na vrijeme rezervirajte svoje mjesto!

 • 07. rujna 2023. – PLANIRANJE; (ne)JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; SUKOB INTERESA

Teme na edukaciji su:

 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • (ne)Jednostavna nabava, 1. DIO – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce
 • (ne)Jednostavna nabava, 2. DIO – primjena EOJN-a RH od planiranja do izvršenja
 • Sukob interesa i javna nabava

Način održavanja: webinar.

Više o edukaciji pročitajte OVDJE.

Prijaviti se možete OVDJE.

 • 08. rujna 2023. – ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK, UGOVOR, FINANCIJSKE KOREKCIJE (UPUTA SAFU-a)

Teme na edukaciji su:

 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Javna nabava – izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)

Način održavanja: webinar.

Više o edukaciji pročitajte OVDJE.

Prijaviti se možete OVDJE.

 • 14. rujna 2023. – JAVNA NABAVA – PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE, PREPORUKE IZ PRAKSE

Teme na edukaciji su:

 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Pravna zaštita i javna nabava – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a

Način održavanja: webinar.

Više o edukaciji pročitajte OVDJE.

Prijaviti se možete OVDJE.

 • 15. rujna 2023. – NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE

Teme na edukaciji su:

 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena javna nabava – primjeri iz prakse

Način održavanja: webinar.

Više o edukaciji pročitajte OVDJE.

Prijaviti se možete OVDJE.

 • 21. rujna 2023. – VI PITATE – MI ODGOVARAMO: NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI

Teme na edukaciji su:

 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Javna nabava i jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a

Način održavanja: webinar.

Više o edukaciji pročitajte OVDJE.

Prijaviti se možete OVDJE.

 • 22. rujna 2023. – GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA, FINANCIJSKE KOREKCIJE, REVIZIJA SUSTAVA

Teme na edukaciji su:

 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje
 • Javna nabava – izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
 • Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora

Način održavanja: Zagreb, hotel Dubrovnik.

Više o edukaciji pročitajte OVDJE.

Prijaviti se možete OVDJE.

 • 28. rujna 2023. – JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, PRAVNA ZAŠTITA, UGOVOR, NOVINE

Teme na edukaciji su:

 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a vezane za područje gradnje
 • Javna nabava – izvršenje ugovora kroz ZOO i ZJN (ENP i promjena cijena)
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU

Način održavanja: webinar.

Više o edukaciji pročitajte OVDJE.

Prijaviti se možete OVDJE.

 • 29. rujna 2023. – NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE

Teme na edukaciji su:

 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena javna nabava – primjeri iz prakse

Način održavanja: Zagreb, hotel Dubrovnik.

Više o edukaciji pročitajte OVDJE.

Prijaviti se možete OVDJE.

Sljedeće novosti

29.09.2023.

Javna nabava – Poslovni dnevnik prepoznao važnost Biltena javne nabave u RH

Poslovni dnevnik, prve poslovne dnevne novine i internetski portal u Republici Hrvatskoj, prepoznao je važnost Biltena javne nabave u RH te objavio članak pod nazivom „Bilten s aplikacijom koja daje odgovore na 95% problema“.

28.09.2023.

Javna nabava – Temporis savjetovanje počinje s edukacijama o radu novog Elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH

Temporis savjetovanje počinje s certificiranim programima usavršavanja posvećenih korištenju novog EOJN-a RH i drugim srodnim temama. Cilj ovih edukacija je osigurati da svi sudionici postupaka javne nabave imaju potrebno znanje i vještine za učinkovito korištenje platforme. U nastavku su datumi prvih certificiranih programa usavršavanja na kojima će se predavati o novom EOJN-u RH.

26.09.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve Novosti