UVJETI KORIŠTENJA

Pružatelj usluge je trgovačko društvo Temporis savjetovanje d.o.o. za savjetovanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Kutnjački put 2a (dalje: Pružatelj usluge).

Pružatelj usluge svojim korisnicima omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetskog portala Biltena javne nabave u Republici Hrvatskoj na Internet stranici www.biltenjavnenabave.hr (dalje: Bilten), a uvjeti za korištenje usluga i sadržaja Biltena su regulirani ovim Uvjetima korištenja Biltena (dalje: Uvjeti korištenja). Bilten pruža informacije koje su namijenjene obrazovnom i znanstvenom procesu s ciljem unapređenja rada javnih i sektorskih naručitelja, ustanova, ponuditelja (trgovačkih društava i fizičkih osoba) te svih zainteresiranih koji sudjeluju u procesu javne nabave.

Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa ili koristi stranice Biltena, bez obzira koristi li besplatne stranice ili stranice za koje je potrebna pretplata te prijava s korisničkim imenom i lozinkom (dalje: Korisnik).

Ukoliko se Korisnik registrirao za pretplatu na Bilten, smatra se da je s Pružateljem usluga sklopio ugovor temeljem kojeg će Pružatelju usluga plaćati pretplatu te koristiti internet stranice Biltena za pregled i korištenje sadržaja, a za što je potrebna prijava s korisničkim imenom. Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju listu ugovorenih klauzula na čiju primjenu Korisnik pristaje registracijom i plaćanjem pretplate te ovi Uvjeti korištenja čine sastavni dio takvog ugovora.

2. Opće odredbe

Korištenjem bilo kojeg dijela sadržaja ili servisa koji pripadaju Biltenu, bez obzira na način korištenja, smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumije i prihvaća.

Pružatelj usluge zadržava pravo promjene izgleda, sadržaja i opsega Biltena, svih usluga, stranica i podstranica koje su sastavni dio Biltena kao i ovih Uvjeta korištenja. O izmjenama ovih Uvjeta korištenja Korisnik će biti obaviješten objavom na Internet stranici www.biltenjavnenabave.hr iz koje će biti vidljivo da su Uvjeti korištenja izmijenjeni. Korisnik davanjem suglasnosti na ove Uvjete korištenja pristaje da se izmjena Uvjeta korištenja objavi kako je ovdje navedeno te se odriče potraživati zasebnu dostavu izmijenjenih Uvjeta korištenja.

Prilikom korištenja Biltena, a bez obzira na način korištenja, Korisnik je u cijelosti dužan poštovati relevantne odredbe ovih Uvjeta korištenja.

Korisnik se pristankom na ove Uvjete korištenja obvezuje da se niti jedan sadržaj Biltena, kao niti koji njegov dio, neće koristiti u nezakonite svrhe ili protivno odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Bilten te svi njegovi sadržaji sastavljeni su sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te praksi Suda Europske unije, važećim na dan sastavljanja pojedinog sadržaja. Sadržaj autorskih radova može biti podložan interpretaciji autora.

Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja potvrđuje da je upoznat kako Pružatelj usluga kao niti autori pojedinih sadržaja u Biltenu nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu Korisniku korištenjem Biltena i njegovog sadržaja, a Pružatelj usluga osobito nije odgovoran za sadržaje koje na Internetsku stranicu Biltena stave treće osobe, niti je te sadržaje dužan provjeravati.

Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, Pružatelj usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti Biltena i njegovog pojedinog sadržaja.

U potpunosti je isključena odgovornost Pružatelja usluge za moguću štetu ili neugodnost koja bi Korisniku mogla nastati iz tehničkih razloga zbog prekida rada Biltena odnosno otežanog pristupa do njega.

3. Opseg korištenja i prava intelektualnog vlasništva

Korisnik pristankom na ove Uvjete korištenja potvrđuje da je upoznat sa sljedećim činjenicama:

  • zbirke dokumenata i pojedinačni dokumenti te njihovi pojedini dijelovi koji su dio sadržaja Biltena u cijelosti ili pojedinačno su zaštićeni autorskim pravom Pružatelja usluga i drugim propisima,
  • pojedinačne jedinice, koje su dio sadržaja Biltena (npr. autorski članci, fotografije, nacrti dokumenata i slično), imaju značaj autorskog djela, te su zaštićene autorskim pravom u korist Pružatelja usluga,
  • Korisnik se obvezuje, prilikom korištenja sadržaja Biltena poštivati autorska prava Pružatelja usluga u cijelosti, sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i drugim srodnim pravima.
  • Korisnik ne smije svoje korisničke podatke dijeliti sa drugima. Korisnik ima pravo pristupa Biltenu putem dvije različite IP adrese.

Korisnik nema pravo koristiti pojedinačne dijelove sadržaja objavljenih na Biltenu na način da ih umnožava, prenosi, dalje distribuira i slično. Svi oblici daljnje distribucije bilo kojeg dijela sadržaja Biltena odnosno umnožavanje, kopiranje, prenošenje odnosno omogućavanje trećim osobama korištenje istih, kao i prerada istih, izričito su zabranjeni.

Pružatelj usluge polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne sadržaje, grafičke, baze podataka, programski kod i dr). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela ovih sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava Pružatelja usluge.

Korisnik odgovara Pružatelju usluge za štetu koja Pružatelju usluge nastane kršenjem odredbi ove glave Uvjeta korištenja.

4. Postupak s korisničkim imenom i lozinkom

Korisnik se obvezuje da će dodijeljeno korisničko ime i lozinku za korištenje Biltena čuvati kao poslovnu tajnu te da će korisničko ime koristiti samo osobno, odnosno da korisničko ime i lozinku neće učiniti dostupnima trećim osobama.

Korisnik odgovara Pružatelju usluge za štetu koja bi mu nastala zbog zlouporabe korisničkog imena i lozinke od strane neovlaštenog korisnika odnosno treće osobe kojoj je omogućio korištenje njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnik je obvezan u slučaju saznanja za činjenice koje ukazuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena ili lozinke bez odgode obavijestiti Pružatelja usluge. U slučaju gubitka korisničkog imena ili lozinke, Korisnik se obvezuje bez odgode obavijestiti Pružatelja usluga.

Pružatelj usluge zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti uporabu sadržaja Biltena Korisniku u slučaju nepoštivanja odredbi ovih Uvjeta korištenja, a osobito u slučaju zlouporabe dodijeljenih mu korisničkog imena i lozinke.

5. Povezanost na druge internet stranice

Ukoliko Bilten sadržava poveznice na Internet stranice koje nisu održavane od strane Pružatelja usluga, Pružatelj usluge za sadržaj tih stranica ne odgovara niti u kojem dijelu.

6. Izjava o kolačićima (Cookie policy)

Kako bi posjet našoj internetskoj stranici učinili što jednostavnijim, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti manju količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići su datoteke koje omogućuju usporedbu novih i stalnih posjetitelja stranice, pomažu u razumijevanju kako se korisnici kreću po stranici i omogućuju uvid u to kako daljnje unaprijediti stranicu u svrhu poboljšanja Vašeg iskustva pregledavanja.

6.1 Kolačići (Cookies)

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo koju može neposredno dostaviti web stranica koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke i postavke za web stranice, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, nakon otvaranja iste web stranice, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici što omogućuje našoj stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

6.2 Privremeni kolačići (Session cookies)

Privremeni kolačići ističu i automatski se brišu nakon zatvaranja Internet preglednika te pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke. Privremenim kolačićima se omogućuje pristup sadržaju i postizanje boljeg korisničkog iskustva.

6.3 Trajni kolačići (Trajni kolačići)

Trajni kolačići imaju istek datuma daleko u budućnost te ostaju u računalu nakon zatvaranja Internet preglednika. Trajni kolačići ostaju na računalu dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Pomoću njih se pohranjuju podaci kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

6.4 Isključivanje kolačića

Dodatne informacije oko isključivanja pohranjivanja kolačića možete dobiti na sljedećim web adresama:

6.5 Korištenje osobnih informacija

Osobne informacije (poput Vašeg imena ili e-mail adrese) mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Web stranice ne mogu pristupiti podacima kojima im niste omogućili pristup te ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu. Blokiranje kolačića je moguće, podešavanjem postavki kompjutera da briše kolačiće s internetskih stranica i/ili Vas obavijesti o pohranjivanju kolačića na Vašem kompjuteru. Nakon blokiranja i dalje ćete moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti će Vam biti nedostupne (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem web pregledniku odabirom izbornika za pomoć).

7. Smjernice o privatnosti objavljene na www.biltenjavnenabave.hr predstavljaju sastavni dio Uvjeta korištenja.

_______________________________________________________________

Ovi Uvjeti korištenja su važeći od dana 16. 02. 2016.