Stručni članci

 

UVOD – FIDIC I JAVNA NABAVA

utorak, 13.06.2017.

FIDIC u građevinarstvu u Republici Hrvatskoj zadnjih godina se primjenjuje u sve većem postotku. Autor u članku objašnjava značenje i povijesni razvoj FIDIC-a kao organizacije te nastanak i razvoj općih uvjeta ugovora o građenju. Nadalje, navode se opće značajke, te prednosti i nedostaci općih uvjeta ugovora na osnovnoj razini. Ovaj članak predstavlja uvodni članak u seriju članaka u kojima će FIDIC biti detaljnije razrađen. Članak o Žutoj knjizi možete pročitati u Biltenu javne nabave br. 6. koji izlazi krajem lipnja 2017.

POSLOVNA TAJNA U SUSTAVU JAVNE NABAVE RH

četvrtak, 02.03.2017.

Pravo na pristup informacijama izvire iz potrebe zaštite određenih vrijednosti, no ono također može biti ograničeno radi zaštite nekih drugih vrijednosti, primjerice radi zaštite gospodarskih interesa koji se štite poslovnom tajnom. Označavanje ponude poslovnom tajnom u postupcima javne nabave nije rijetkost, no nažalost nije rijetkost niti označavanje tajnim podataka na način koji prelazi zakonske okvire. To dovodi do nepovoljnih posljedica u postupku javne nabave, za ponuditelja, ali i druge sudionike.

Presude suda Europske Unije

utorak, 07.02.2017.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji važan izvor pravne prakse postale su i presude Europskog suda koje su obvezujuće za sve članice EU. Niz pravnih stajališta Europskog suda već je sastavni dio pravne prakse u Republici Hrvatskoj, ali postoje i stajališta detaljno obrazložena u presudama Europskog suda, koja do sada nisu primjenjivana ili nisu primjenjivana u cijelosti.

NAJZNAČAJNIJE NOVINE KOJE DONOSI NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI

petak, 27.01.2017.

Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama br. 120/2016 i stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine. Ovim Zakonom u hrvatski pravni sustav implementirane su Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014, koje su stupile na snagu 17. travnja 2014. Službeni skraćeni naziv ovog Zakona je ZJN 2016.

Trenutno je u pripremi Bilten br. 5., u kojemu će biti obrađene sve novine u ovom zakonu. Specijalno izdanje ovog broja Biltena biti će dostupno i u pojedinačnoj prodaji tijekom ožujka 2017.

ČLANAK VEZAN ZA NAPUTAK O POSTUPANJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE…

ponedjeljak, 16.01.2017.

Donesen je Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske koji je stupio na snagu 8. listopada 2016. godine (Narodne novine, br. 88/2016). Naputkom je prvenstveno definirano što je to nedostupnost sustava EOJN, te postupanje naručitelja, ponuditelja i EOJN-a (Narodnih novina d.d) u slučaju nedostupnosti sustava.Za Vas smo pripremili stručni članak u kojemu opisujemo novine koje su ovim Naputkom uvedene u sustav javne nabave.