Stručni članci

 

PREGLED STANJA NA JEDINSTVENOM TRŽIŠTU EUROPSKE UNIJE - PRIMJENA SUSTAVA JAVNE NABAVE U EUROPSKOJ UNIJI

ponedjeljak, 08.01.2018.

U članku se prenosi sadržaj izvještaja Europske komisije o pregledu stanja na jedinstvenom tržištu Europske unije, u dijelu koji se odnosi na javnu nabavu. Izvještaje Europska komisija objavljuje na svojoj Internet stranici od 2013. godine koji s godinama postaju detaljniji, a najsveobuhvatniji je zasigurno ovaj iz 2016. godine.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati OVDJE.

PRESUDA SUDA EUROPSKE UNIJE, predmet C-298/15

ponedjeljak, 08.01.2018.

U članku se obrazlažu pravna stajališta Suda Europske unije po pitanjima: ograničenja podugovaranja, podnošenja zajedničke ponude te stručne sposobnosti podizvođača.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati OVDJE.

OČEKIVANE NOVINE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

četvrtak, 30.11.2017.

Od 1. siječnja 2018. očekuju nas novine u sustavu javne nabave koje se odnose na praktičnu primjenu u EOJN-u RH. Novine su definirane Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/2017); Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/2017) i Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/2017).

OBVEZA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI S PRIMJERIMA IZ PRAKSE

četvrtak, 30.11.2017.

Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016), utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ZJN-om 2016, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. U članku se obrađuju pitanja obveze primjene ZJN-a 2016.

NOVI PRAVILNICI SUKLADNO ZJN-u 2016.

ponedjeljak, 30.10.2017.

U radu se daje pregled dva nova pravilnika u području javne nabave: Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi te Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi.  Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama br. 101/17 od 12. listopada 2017. godine. Pravilnici donose daljnji iskorak u smjeru povećanja transparentnosti, ali i digitalizacije cjelokupnog procesa javne nabave.