Stručni članci

 

NEPRAVILNOSTI U JAVNOJ NABAVI

srijeda, 07.03.2018.

U članku se navode podaci o primjeni propisa koji uređuju područje javne nabave i utvrđenim nepravilnostima. Radi se o podacima iz Izvješća Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu, zatim o podacima iz Objedinjenog godišnjeg izvješća u sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2016. godinu te o podacima iz Izvješća Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2016. godinu (kaznena djela/prekršaji).

NA SNAZI SU NOVE VRIJEDNOSTI EUROPSKIH PRAGOVA U JAVNOJ NABAVI OD 1. SIJEČNJA 2018. GODINE

srijeda, 07.03.2018.

Europska komisija je u prosincu 2017, na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ, donijela uredbe kojima su izmijenjene vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).

Uredbe su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, u cijelosti su obvezujuće i izravno se primjenjuju u svim državama članicama EU. Navedeno znači da su naručitelji, koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), obvezni primjenjivati propisane vrijednosti europskih pragova od istoga datuma.

PREGLED STANJA NA JEDINSTVENOM TRŽIŠTU EUROPSKE UNIJE - PRIMJENA SUSTAVA JAVNE NABAVE U EUROPSKOJ UNIJI

ponedjeljak, 08.01.2018.

U članku se prenosi sadržaj izvještaja Europske komisije o pregledu stanja na jedinstvenom tržištu Europske unije, u dijelu koji se odnosi na javnu nabavu. Izvještaje Europska komisija objavljuje na svojoj Internet stranici od 2013. godine koji s godinama postaju detaljniji, a najsveobuhvatniji je zasigurno ovaj iz 2016. godine.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati OVDJE.

PRESUDA SUDA EUROPSKE UNIJE, predmet C-298/15

ponedjeljak, 08.01.2018.

U članku se obrazlažu pravna stajališta Suda Europske unije po pitanjima: ograničenja podugovaranja, podnošenja zajedničke ponude te stručne sposobnosti podizvođača.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati OVDJE.

OČEKIVANE NOVINE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

četvrtak, 30.11.2017.

Od 1. siječnja 2018. očekuju nas novine u sustavu javne nabave koje se odnose na praktičnu primjenu u EOJN-u RH. Novine su definirane Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/2017); Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/2017) i Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/2017).