Stručni članci

 

PONUDA - VAŽNO JE ZNATI

četvrtak, 14.06.2018.

Ovaj stručni članak prvenstveno je namijenjen ponuditeljima, ali i naručiteljima u sustavu javne nabave. U članku se daje cjeloviti prikaz ponude u postupku javne nabave u smislu sadržaja ponude te načina izrade i dostave ponude. Pored navedenog, detaljno se obrađuje postupak zaprimanja i otvaranja ponuda, postupak pregleda i ocjene ponuda te pripadajući zapisnici i odluke u postupku javne nabave.

IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN-a 2016. ZA JAVNE NARUČITELJE - S PRIMJERIMA IZ PRAKSE

četvrtak, 14.06.2018.

U članku se navode izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16). Posebno se obrađuju opća izuzeća koja obuhvaćaju dodjelu ugovora o javnoj nabavi i projektnih natječaja prema međunarodnim pravilima te izuzeća za ugovore o javnoj nabavi koja su dodatno pojašnjena kroz mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave.

POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

četvrtak, 19.04.2018.

Autor u članku obrađuje postupak pregleda i ocjene ponuda, kao jednu od faza u provedbi postupka javne nabave, prema ZJN-u i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Također, u članku se analiziraju odluke (rješenja) Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po ovom pitanju.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na ovaj link OVDJE.

SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

srijeda, 14.03.2018.

U članku se analiziraju odluke (rješenja) Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Uprave za politiku javne nabave) po pitanju određivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u postupcima javne nabave. Daje se poseban osvrt na određivanje ove sposobnosti te bitne povrede postupka javne nabave po ovom pitanju koje su počinjene od strane naručitelja, obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.

STATISTIČKA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

srijeda, 14.03.2018.

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem EOJN-a RH te nema mogućnosti dostave istih pisanim putem nadležnom ministarstvu. Naručitelji su obvezni izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu izraditi i dostaviti do 31. ožujka tekuće godine. Naručitelji koji su to učinili putem EOJN RH smatra se da su ispunili svoju zakonsku obvezu.