UGOVOR O ENERGETSKOM UČINKU I JAVNA NABAVA
 

Prve dokumentacije o nabavi vezane za ugovor o energetskom učinku objavljene su u prethodnim godinama i ugovori su već zaključeni. Primjetno je kako su objavljene dokumentacije o nabavi imale nedostatke, te da općenito u Republici Hrvatskoj nedostaje znanja o ovoj tematici.

Ulaganja u održivu energetsku obnovu zgrada i javne rasvjete stvaraju šire ekonomske koristi koje prelaze učinke samih energetskih ušteda. U većini jedinica lokalne samouprave u RH postoji potreba za obnovom zgrada i rekonstrukcijom javne rasvjete.

Autori u ovom članku daju sveobuhvatan prikaz načina realizacije ugovora o energetskom učinku. Daje se pregled zakonodavnog okvira te način na koji se projekti ove vrste provode. Članak je pisan na način da osobe koje nisu upoznate s ovom tematikom mogu shvatiti najbitnije pojmove, a stručnjacima na ovu temu daju se svi relevantni propisi RH i EU koji normiraju ovo područje.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na link OVDJE.