ČLANAK VEZAN ZA NAPUTAK O POSTUPANJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE…
 

Donesen je Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske koji je stupio na snagu 8. listopada 2016. godine (Narodne novine, br. 88/2016). Naputkom je prvenstveno definirano što je to nedostupnost sustava EOJN, te postupanje naručitelja, ponuditelja i EOJN-a (Narodnih novina d.d) u slučaju nedostupnosti sustava.Za Vas smo pripremili stručni članak u kojemu opisujemo novine koje su ovim Naputkom uvedene u sustav javne nabave. Članak je dostupan bez naknade na web stranici Biltena javne nabave RH na www.biltenjavnenabave.hr te ga možete pročitati klikom na ovaj link OVDJE.