PRIPREMA JAVNE NABAVE, PROVEDBA POSTUPKA TE IZVRŠENJE UGOVORA – prema ZJN-u i provedbenim propisima
 

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) utvrđuje pravila o postupku javne nabave kojeg provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ZJN-om, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

Cjeloviti ciklus javne nabave uključuje više radnji naručitelja koje se odnose na pripremu nabave, provedbu postupka javne nabave i ugovaranje, te izvršenje ugovora o javnoj nabavi. U članku autori obrađuju proces javne nabave iz okvira obveza i odgovornosti naručitelja za poduzimanje određenih radnji u svakoj pojedinoj fazi procesa.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na link OVDJE.