PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
 

Pravna zaštita u postupcima javne nabave predstavlja postupak koji bi svi ponuditelji koji dostavljaju ponude u sustavu javne nabave trebali poznavati. Kroz postupak pravne zaštite ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ponuditelji mogu zaštiti svoja prava koja im daje Zakon o javnoj nabavi.

Pravna zaštita normirana je u četvrtom dijelu ZJN-a u člancima 398-435. Cjelokupan postupak pravne zaštite, prava i obveze naručitelja i ponuditelja, te način rada Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave normiran je navedenim člancima.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na link OVDJE.