INTERNETSKO SPREMIŠTE POTVRDA (E-CERTIS)
 

Članak 269. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), koji se odnosi na korištenje e-Certisa, stupio je na snagu 18. listopada 2018. Navedeno značajno utječe na postupanje naručitelja u postupcima javne nabave. Također, ponuditelji trebaju biti upoznati s obvezama naručitelja po pitanju e-Certisa, kako bi mogli ispravno procijeniti jesu li u postupku pregleda i ocjene ponuda povrijeđena njihova prava.

U ovom članku pojašnjava se što je e-Certis te koji su bili razlozi za njegovu uspostavu, pri čemu su prikazane relevantne odredbe iz Direktiva i Zakona o javnoj nabavi. Prikazane su i osnovne funkcionalnosti e-Certisa kroz ekranske prikaze sustava. U članku su navedeni i primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji mogu biti smjernica naručiteljima i ponuditeljima za postupanje u postupcima javne nabave. Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na ovaj link OVDJE.