FINANCIJSKE KOREKCIJE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U PROVEDBI PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014-2020.
 

Predmet ovog članka su financijske korekcije u postupcima javne nabave u operacijama financiranim u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. Obveza svih korisnika sredstava EU koji su naručitelji je poštivanje pravila javne nabave, a obveza kontrolnih tijela je provjera jesu li te obveze ispunjene. U ovom članku opisuju se najčešće pogreške uočene prilikom kontrole prihvatljivosti postupaka javne nabave. Dio primjera vezan je za postupke javne nabave koji su provedeni po prethodno važećim propisima iz područja javne nabave, ali uz njih su navedene i napomene koje upozoravaju čitatelja na odredbe sada važećeg Zakona o javnoj nabavi, s krajnjim ciljem da se postojeće pogreške ne ponavljaju.

Dodjela potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj uređena je, između ostalog, uredbama EU koje obvezuju države članice da prije dodjele potpore i isplate sredstava korisnicima potpora, utvrde prihvatljivost postupaka javne nabave. Javna nabava je često izvor nepravilnosti u provedbi investicija financiranih putem EU fondova, stoga tom aspektu države članice moraju posvetiti osobitu pozornost kako bi se nepravilnosti svele na minimum, a u konačnici zaštitio nacionalni i EU proračun.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na link OVDJE.