Smjernice o privatnosti

Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj (dalje: Bilten) prikuplja određene podatke o Korisnicima tijekom pristupanja odnosno korištenja, koje može koristi za analizu ponašanja Korisnika i rada sustava, kako bi poboljšao usluge koje pruža te kako bi sadržaje Biltena dodatno prilagodio potrebama i zahtjevima Korisnika. Bilten poštuje privatnost svojih Korisnika i posjetitelja te njihove podatke čuva kao poslovnu tajnu.

Pružatelj usluga nije vezan obvezom čuvanja podataka Korisnika kao poslovne tajne u sljedećim slučajevima:

  • ime odnosno naziv kao i adresu Korisnika može javno objaviti na popisu svojih Korisnika, kao i na svojoj referentnoj listi;
  • ime odnosno naziv kao i adresu Korisnika može upotrijebiti pri izradi raznih popisa za slanje komercijalnih obavijesti o uslugama Biltena putem pošte (u elektroničkom i tiskanom obliku);
  • ime odnosno naziv Korisnika, kao i adresu njegove elektroničke pošte može upotrijebiti pri izradi popisa za slanje obavijesti o uslugama Biltena putem elektroničke pošte.

Korisnik na adekvatan način može obavijestiti Pružatelja usluge o svojoj nesuglasnosti za korištenje navedenih podataka na gore navedeni način.

Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja potvrđuje da je upoznat kako je tijekom održavanja edukacija i usavršavanja u organizaciji Pružatelja usluge moguće snimanje i fotografiranje za korištenje foto-materijala u promidžbene svrhe Biltena i ostalih usluga Pružatelja usluge. Sudionici edukacija slanjem prijavnice za edukaciju pristaju da Pružatelj usluge fotografije ili kratke snimke nastale prilikom edukacija može koristiti i objavljivati u promidžbene svrhe.

Pružatelj usluge se obvezuje da prikupljene podatke neće distribuirati trećim osobama, osim uz dopuštenje Korisnika, i/ili u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom, a za potrebe Biltena ih se obvezuje koristiti u dobroj vjeri, poštujući privatnost Korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.