O nama

 

Temporis savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, zajedno sa suradnicima/autorima niz godina provodi edukaciju javnog i privatnog sektora na temu javne nabave u Republici Hrvatskoj i Adria regiji. Tijekom edukacija provedenih u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Zadru, Opatiji, Dubrovniku i Rovinju, imamo mogućnost saznati iz prve ruke o aktualnim problemima naručitelja i ponuditelja u sustavu javne nabave. Kako bi ove probleme zajednički riješili, potreban je rad svih angažiranih u sustavu. Svaki sustav sastoji se od institucionalnog modela, zakonodavnog modela te institucija koje su obvezne primjenjivati zakonske propise. Samo kroz zajednički rad svih uključenih u sustav javne nabave možemo otkloniti neke probleme koji su trenutno prisutni u praksi.

Bilten javne nabave vidimo kao mjesto na kojemu će se u skladu sa važećim Zakonom o javnoj nabavi i ostalim zakonskim propisima, pisati o svim aspektima javne nabave vezanim za:

 • aktualnosti u sustavu javne nabave
 • institucionalno ustrojstvo i zakonodavno ustrojstvo
 • analize zakonskih i podzakonskih propisa te statističke informacije
 • internu organizaciju naručitelja
 • planiranje nabave
 • pripremu dokumentacije za nadmetanje
 • sve faze provođenja postupka javne nabave uključujući i izvršenje ugovora
 • pripremu i dostavljanje ponuda u javnim nadmetanjima
 • upravljanje ugovorima
 • etički način poslovanja i pitanja sprječavanja sukoba interesa
 • pravnu praksu DKOM-a i Suda Europske unije u Luxembourgu te drugih relevantnih institucija
 • praksu javne nabave u različitima zemljama u regiji i EU te pitanja revizije
 • aktualnim temama iz drugih područja koja su vezana za javnu nabavu.

Stručni radovi razrađuju teme koje su aktualne u praksi i namijenjeni su svim naručiteljima i ponuditeljima u sustavu javne nabave. Javna nabava sagledava se kao poslovni odnos između javnog i privatnog sektora koji mora poštivati zakonske odredbe i odredbe vezane za etično poslovanje. Uspješan sustav javne nabave moguć je ukoliko postoji povjerenje između naručitelja i ponuditelja te volja za zajedničkim radom na izvršenju ugovora i zadovoljavanju potreba krajnjih korisnika – a to smo svi mi, građani RH. Stoga se ugovori u sustavu javne nabave moraju izvršavati pod povećanom odgovornosti svih uključenih strana.

Autori stručnih radova su osobe koje imaju teorijsko i praktično iskustvo stečeno radom u javnim i sektorskim naručiteljima, Uredu za javnu nabavu, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Državnom uredu za središnju javnu nabavu, Uredu za državnu reviziju, nadležnim Ministarstvima i Agencijama, odvjetništvu i sudstvu te privatnom sektoru iz RH i inozemstva.

Temporis savjetovanje d.o.o. iz Zagreba izdavanjem ovog Biltena, kao i dosadašnje stručne literature koja je bazirana na zakonskim propisima i iskustvu iz prakse, propagira niz temeljnih vrijednosti u sustavu javne nabave za koje smatramo kako trebaju naći mjesta u poslovanju svakog naručitelja i ponuditelja.

 


Aktualne edukacije

Za sve naručitelje i ponuditelje, predstavnike regulatornih tijela RH, predstavnike sveučilišne zajednice te osobe koje su zainteresirane za poticanje ekonomskog razvoja hrvatskog gospodarstva, u organizaciji Temporis savjetovanja d.o.o. iz Zagreba, trenutno su za prijavu otvorene sljedeće edukacije iz područja javne nabave:

26.05.2022.
Webinar
 • JAVNA NABAVA ZA REVIZORE, I. DIO
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Upravljanje javnom nabavom od planiranja do izvršenja
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
27.05.2022.
Webinar
 • JAVNA NABAVA ZA REVIZORE, II. DIO
 • Jednostavna nabava – upravljanje i revizija sustava javne (jednostavne) nabave
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Pravna zaštita kroz praksu DKOM-a i presude VUS-a – analiza prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
03.06.2022.
Opatija
 • OTVORENI POSTUPAK I EU FONDOVI, DOKUMENTACIJA O NABAVI, GRAĐEVINSKI RADOVI, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Izvršenje ugovora s fokusom na: ENP, financijske korekcije i promjene cijena
4 stranice