Novosti

 

PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

utorak, 11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE

utorak, 11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave.

Ovim Pravilnikom propisuju se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave.

Pravilnik je dostupan...

PRAVILNIK O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

utorak, 11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik predstavke kojom se traži provedba upravnog nadzora, sadržaj zapisnika o provedenom nadzoru te druga pitanja u vezi provedbe nadzora.

Pravilnik je dostupan...

OBJAVLJEN JE ŠESTI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

utorak, 27.06.2017.

Objavljen je šesti broj Biltena javne nabave u RH, koji donosi niz informacija korisnih naručiteljima i ponuditeljima.

OBJAVLJENI PRIJEDLOZI PRAVILNIKA (po ZJN-u 2016) – otvoreno savjetovanje

utorak, 27.06.2017.

Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ do 26. srpnja 2017. otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o:
  • Prijedlogu pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, te
  • Prijedlogu pravilnika o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave.
  • ...