Novosti

 

FINANCIJSKE KOREKCIJE – primjeri nepravilnosti u postupcima javne nabave

srijeda, 13.09.2017.

Nepravilnosti iz Smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (Odluka Komisije od 19.12.2013. - C(2013) 9527 final).U postupcima javne nabave koji su su-financirani iz fondova EU-a, financijske korekcije...

OBJAVLJENE SU NOVE SMJERNICE I PRIRUČNIK ZA ENP

ponedjeljak, 21.08.2017.

Unutar projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ izrađen je Priručnik za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.Priručnik o ENP-u dostupan je OVDJE. Na...

PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

utorak, 11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE

utorak, 11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave.

Ovim Pravilnikom propisuju se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave.

Pravilnik je dostupan...

PRAVILNIK O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

utorak, 11.07.2017.

Dana 7. srpnja 2017. u Narodnim novinama br. 65/2017 objavljen je Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik predstavke kojom se traži provedba upravnog nadzora, sadržaj zapisnika o provedenom nadzoru te druga pitanja u vezi provedbe nadzora.

Pravilnik je dostupan...