Novosti

 

KOMUNALNA DJELATNOST – ZAJEDNIČKO MIŠLJENJE DVA MINISTARSTVA

srijeda, 20.03.2019.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu sa sobom nose dvojbe oko tumačenja je li za obavljanje komunalne djelatnosti naručitelj dužan provesti postupak javne nabave ili je ugovor o obavljanju komunalne...

NOVOSTI U EOJN-u RH vezane uz PLAN NABAVE i PREDAJU E-PONUDE

subota, 26.01.2019.

U EOJN RH su implementirane određene novosti i to u modulu Plan nabave na strani naručitelja, te u procesu predaje elektroničke ponude na strani ponuditelja.

U modulu Plan nabave izvršena je sljedeća promjena:

  • dodana je tražilica za pretraživanje stavaka. Stavke se mogu pretraživati prema: evidencijskom broju, predmetu nabave i...

UPUTA ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-a O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2018. GODINU

subota, 26.01.2019.

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu.

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj...

NOVOST U DOHVATU UVJERENJA IZ KAZNENE EVIDENCIJE PUTEM EOJN-a RH

srijeda, 16.01.2019.

Člankom 20. stavak 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN, br. 65/17) propisano je da se smatra da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN-a ili...

OBJAVLJEN JE DVANAESTI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

srijeda, 19.12.2018.

Bilten javne nabave broj 12 je objavljen u prosincu 2018. Novi broj Biltena je namijenjen predstavnicima privatnog sektora, ali isto tako i naručiteljima te daje sveobuhvatni prikaz sustava javne nabave RH na jednom mjestu. Ponuditelji mogu ovaj Bilten koristiti prilikom priprema ponuda a naručitelji prilikom davanja odgovora na upite...


Aktualne edukacije

Za sve naručitelje i ponuditelje, predstavnike regulatornih tijela RH, predstavnike sveučilišne zajednice te osobe koje su zainteresirane za poticanje ekonomskog razvoja hrvatskog gospodarstva, u organizaciji Temporis savjetovanja d.o.o. iz Zagreba, trenutno su za prijavu otvorene sljedeće edukacije iz područja javne nabave:

07.11.2019.
Opatija
  • NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
  • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
  • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
  • Primjena ESPD-a u praksi
  • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
13.11.2019.
Zagreb
  • DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA PONUDA, PRAVNA ZAŠTITA
  • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu
  • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške
  • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
3 stranice