Novosti

 

OBJAVLJEN JE DEVETI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH: BITNE POVREDE POSTUPKA JAVNE NABAVE - pregled prakse DKOM-a

srijeda, 28.03.2018.

Bilten javne nabave br. 9  pod nazivom Bitne povrede postupka javne nabave – pregled prakse DKOM-a objavljen je u ožujku 2018. 

Saznajte kada i zašto DKOM poništava dokumentacije o nabavi, odluke o odabiru i/ili cijele postupke javne nabave. U Biltenu je analizirano nekoliko stotina rješenja DKOM-a po pitanju bitnih povreda...

OBJAVLJENA JE UREDBA O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

utorak, 06.03.2018.

Dana 28. veljače 2018. u Narodnim novinama br. 19/18 objavljena je Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti.

Ovom Uredbom uređuju se pravila, postupci i načini provedbe javne nabave u području obrane i sigurnosti za nabavu:

U EOJN-u RH JE OBJAVLJENA UPUTA O AŽURIRANJU PODATAKA O ORGANIZACIJI – gosp. subjekti (ponuditelji) trebaju ažurirati podatke

četvrtak, 01.03.2018.

Sukladno članku 71. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) javna tijela koja vode evidencije ili registre u elektroničkom obliku dužna su omogućiti pristup elektroničkim sredstvima komunikacije odgovarajućim podacima iz evidencije ili registra za potrebe EOJN-a RH.

Stoga, u svrhu spajanja EOJN-a RH na vanjske registre Republike...

UPUTA ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-A O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

utorak, 06.02.2018.

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvještaja o javnoj nabavi za 2017.
Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za...

NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1. SIJEČNJA 2018.

četvrtak, 04.01.2018.

Europska komisija je, na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ, donijela je uredbe kojima su izmijenjene vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Uredbe su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, u cijelosti su obvezujuće i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU.

...