POSTUPOVNE PRETPOSTAVKE ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE I INFORMACIJE O ŽALBENOM POSTUPKU – PRAKSA DKOM-A I VUS-A

Objavljen je novi stručni članak u kojem se navode primjeri prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda RH, vezani za ispunjavanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe. Također, istaknute su i ostale informacije koje su bitne za stranke koje sudjeluju u žalbenom postupku u području javne nabave.

Prema odredbi članka 404. stavka 1. ZJN-a prije upuštanja u odluku o glavnoj stvari, DKOM utvrđuje postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe koje moraju bit ispunjene na strani žalitelja. Primjeri iz prakse navedeni u stručnom članku vezani su za:

 • Postupanje i nadležnost DKOM-a;
 • Dopuštenost kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe;
 • Urednost kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe;
 • Pravodobnost;
 • Postojanje pravnog interesa;
 • Je li žalbu izjavila ovlaštena osoba;
 • Pravna priroda i načela žalbenog postupka;
 • Sadržaj žalbe;
 • Pravila dokazivanja;
 • Sudska zaštita.

 

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete preuzeti klikom na link OVDJE.

 


Aktualne edukacije

Za sve naručitelje i ponuditelje, predstavnike regulatornih tijela RH, predstavnike sveučilišne zajednice te osobe koje su zainteresirane za poticanje ekonomskog razvoja hrvatskog gospodarstva, u organizaciji Temporis savjetovanja d.o.o. iz Zagreba, trenutno su za prijavu otvorene sljedeće edukacije iz područja javne nabave:

21.07.2022.
Webinar
 • JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK, EOJN, REVIZIJA, PRAVNA ZAŠTITA
 • Jednostavna nabava, I. DIO (upravljanje nabavom) – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
 • Jednostavna nabava, II. DIO (primjena EOJN-a RH) – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po kora
 • Jednostavna nabava, III. DIO (učinkovitost) – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja
 • Pravna zaštita – izmjene ZJN-a i praksa DKOM-a/VUS-a
3 stranice