Novosti: 2022
 

BJN I NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE

17.05.2022.

Objavljen je novi stručni članak u kojem je predstavljen Bilten javne nabave u RH i njegove funkcionalnosti. Također, istaknute su i ostale nove informacije u sustavu javne nabave RH koje su bitne za korisnike.

Bilten javne nabave u RH predstavlja portal koji omogućava stjecanje stvarnog znanja od osoba koje imaju iskustva u svim fazama javne nabave. Bilten je središnji portal javne nabave u RH i regiji za razmjenu informacija o sustavu javne nabave koji raste s brojem objavljenih članaka i postavljenih pitanja.

U članku su istaknute informacije o Biltenu, između ostaloga:

 • Koja je svrha Biltena javne nabave;
 • Kako koristiti Bilten javne nabave;
 • U kojem obliku možete pronaći Bilten;
 • Kako postati pretplatnik;
 • Koliko traje i kako upravljati pretplatom.
   

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete preuzeti klikom na link OVDJE.

Opširnije...

POSTUPOVNE PRETPOSTAVKE ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE I INFORMACIJE O ŽALBENOM POSTUPKU – PRAKSA DKOM-A I VUS-A

26.04.2022.

Objavljen je novi stručni članak u kojem se navode primjeri prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda RH, vezani za ispunjavanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe. Također, istaknute su i ostale informacije koje su bitne za stranke koje sudjeluju u žalbenom postupku u području javne nabave.

Prema odredbi članka 404. stavka 1. ZJN-a prije upuštanja u odluku o glavnoj stvari, DKOM utvrđuje postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe koje moraju bit ispunjene na strani žalitelja. Primjeri iz prakse navedeni u stručnom članku vezani su za:

 • Postupanje i nadležnost DKOM-a;
 • Dopuštenost kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe;
 • Urednost kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe;
 • Pravodobnost;
 • Postojanje pravnog interesa;
 • Je li žalbu izjavila ovlaštena osoba;
 • Pravna priroda i načela žalbenog postupka;
 • Sadržaj žalbe;
 • Pravila dokazivanja;
 • Sudska zaštita.

 

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete preuzeti klikom na link OVDJE.

 

Opširnije...

JAVNA NABAVA I EU SANKCIJE PREMA RUSIJI

21.04.2022.

Europska unija je na vojni napad Rusije na Ukrajinu odgovorila uvođenjem sankcija koje su sve članice EU-a obvezne primjenjivati. Cilj je uvedenim mjerama smanjiti sposobnost financiranja rata. Uvedene mjere se tiču i javne nabave pa je potrebno uvesti tražene sankcije i u tom području.

Sankcije su propisane Uredbom (EU) 2022/576 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, a koju donosi Vijeće Europske unije 8. travnja 2022. i stupila je na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Uredba (EU) 2022/576 je dostupna OVDJE.

Uredba (EU) br. 833/2014 je dostupna OVDJE.

 

Opširnije...

ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

20.04.2022.

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa  (u daljnjem tekstu: ZSSI21), stupio je na snagu 25. prosinca 2021. godine. Donošenje potpuno novog Zakona umjesto još jedne izmjene i dopune rezultat je više okolnosti: prije svega činjenice da je prethodni Zakon donesen 2011. godine, a nakon toga četiri puta izmijenjen i dopunjen u Hrvatskom saboru te jedanput na Ustavnom sudu, kao i odgovarajućih preporuka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Skupine država protiv korupcije (GRECO).

Budući da je sukob interesa jedan od izrazito važnih instituta na području javne nabave, pri čemu Zakon o sprečavanju sukoba interesa pojedinim odredbama na tom području izravno nameće određene obveze adresatima, donošenje novog propisa prilika je da se ukratko osvrnemo na neke promjene koje ovaj propis donosi.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete preuzeti klikom na link OVDJE.

 

Opširnije...

OBJAVLJEN JE 25. BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

30.03.2022.

Bilten javne nabave broj 25 „Vodič za naručitelje i ponuditelje – od A do Ž, korak po korak I. DIO.“ objavljen je u ožujku 2022. Namijenjen je svim naručiteljima i ponuditeljima u RH kao kvalitetan radni priručnik.

Što je cilj ovog broja Biltena? Cilj ovog broja Biltena je omogućiti naručiteljima i ponuditeljima da stjecanjem znanja kroz kvalitetan materijal (vodič) mogu unaprijediti rezultate rada vlastitih zaposlenika prilikom provođenja postupaka javne nabave. Kroz odgovore na učestala pitanja koja su nam postavljali polaznici naših edukacija i pretplatnici Biltena javne nabave uvidjeli da dosta novih zaposlenika ulazi u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj. Tijekom provođenja prvih postupaka javne nabave imali su niz problema koji se moraju riješiti u kratkom roku. Pitanja su se postavljala vezano za otvoreni i pregovaračke postupke, istraživanje tržišta i pripremu dokumentacije o nabavi, kriterije ENP-a, ESPD, pregled i ocjenu ponuda, pravnu zaštitu te izvršenje ugovora i promjenu cijena. Osim novih zaposlenika, veliki je broj osoba koje se nakon nekoliko godina ponovno vraćaju u sustav javne nabave te žele osvježiti znanje. Smatramo kako će ovaj broj Biltena biti kvalitetan radni priručnik svima koji provode postupke javne nabave ili dostavljaju ponude, neovisno o tome rade  li to prvi put ili već imaju iskustva u javnoj nabavi.

Kojim pitanjima se bavimo u ovom broju Biltena? Obuhvaćena su pitanja iz raznih područja javne nabave kao što su: Certifikat u području javne nabave – kako se obnavlja?; Vrijednosti na koje se ZJN primjenjuje/ne primjenjuje?; Kada mora biti određena procijenjena vrijednost nabave?; Izračun procijenjene vrijednosti nabave; Procijenjena vrijednost nabave za grupe predmeta nabave; Rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda; Računanje rokova – početak i završetak roka; Određivanje rokova za javne i sektorske naručitelje; Planiranje nabave, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima; Postupci javne nabave – vrste i odabir postupaka; Komunikacija i razmjena podataka elektroničkim sredstvima komunikacije; Postupci javne nabave – rokovi za žalbu; Postupak zaprimanja ponuda koje se dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije; Javno otvaranje ponuda putem EOJN-a RH, tehnička provedba; Sadržaj zapisnika o otvaranju ponuda.  Odgovore na ova i mnoga druga pitanja potražite u Biltenu javne nabave broj 25.

SADRŽAJ Biltena br. 25 možete pogledati OVDJE.


 

OVAJ BROJ DONOSI TEME:

 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Vrijednosni pragovi
 • Procijenjena vrijednost nabave
 • Rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda
 • Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata
 • Postupci javne nabave – vrste i odabir postupaka
 • Planiranje nabave, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • EOJN RH - Objavljivanje u postupcima javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Natjecateljski postupak uz pregovore – postupak za javne naručitelje
 • Pregovarački postupci
 • Zaprimanje i otvaranje ponuda
 • Odlučivanje i završetak postupka
 • Pravna zaštita u postupcima javne nabave
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma
 • Prekršajna odgovornost prema odredbama ZJN-a .

Tiskano izdanje Biltena br. 25 „Vodič za naručitelje i ponuditelje – od A do Ž, korak po korak I. DIO.“ dostupno je u pojedinačnoj prodaji po cijeni od:

320,00 kuna (+ PDV). Trošak poštarine plaća izdavač.

NARUDŽBU možete napraviti OVDJE.

 

Opširnije...

e-SAVJETOVANJE - ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

30.03.2022.

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN) stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine. ZJN-om se utvrđuju pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ZJN-om, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

U tijeku je javno savjetovanje vezano uz izmjene i dopune ZJN-a, pri čemu je svim zainteresiranima omogućeno aktivno sudjelovanje u savjetovanju kroz davanje komentara na nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi.

Savjetovanje je otvoreno do 23.04.2022, a očekivana objava izvješća o provedenom savjetovanju je 23.05.2022.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Opširnije...

EOJN RH – UPUTA O DOSTAVLJANJU STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-a

25.01.2022.

Izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2022. Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi (ZJN) o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godinu. Uputa o tome kako ispuniti i dostaviti navedeno izvješće objavljena je na stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Portal javne nabave, http://www.javnanabava.hr/).

Sukladno navedenim Uputama, objavljenim od strane Ministarstva, pred obveznike primjene ZJN-a postavljene su dodatne obveze vezane za dostavu podataka o ugovorenim javnim nabavama u 2021. godini. Navedeno je dovelo do izmjena i u EOJN-u RH.  

Uputa kako se izvješće o javnoj nabavi za 2021. izrađuje i dostavlja putem EOJN-a RH dostupna je OVDJE.

 

Opširnije...

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. GODINU – UPUTA ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-a

25.01.2022.

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi (ZJN) o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godinu.

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

Izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2022. godine. Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Uputa o tome kako ispuniti i dostaviti navedeno izvješće objavljena je na stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Portal javne nabave).

Uputa je dostupna OVDJE.

 

Opširnije...

OBJAVLJENE SU POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU

25.01.2022.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca na temelju članka 199. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 25/19) donijele su Posebne uzance o građenju. Posebnim uzancama o građenju uređuju se odnosi između ugovorno povezanih naručitelja i izvođača (ugovaratelja) u poslovima građenja, a ne primjenjuju se ako su ugovaratelji isključili njihovu primjenu.

Posebne uzance o građenju objavljene su 13. prosinca 2021. godine (Narodne novine, br. 137/21) te se primjenjuju po isteku osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

Posebne uzance o građenju primjenjuju se na ugovore sklopljene nakon početka primjene ovih Posebnih uzanci o građenju.

Posebne uzance dostupne su OVDJE.

 

Opširnije...

OBJAVLJENO JE POSEBNO IZDANJE BJN-a: VODIČ ZA JEDNOSTAVNU NABAVU, korak po korak

05.01.2022.

Pored redovnog broja BJN-a (broj 24) u prosincu 2021. godine objavljeno je posebno izdanje Biltena pod nazivom „Vodič – Kako upravljati jednostavnom nabavom (planiranje, postupak, izvršenje) – korak po korak“ kao naš božićni i novogodišnji dar svim pretplatnicima Biltena u 2021. godini te će ovaj broj biti dostupan u elektroničkom obliku.

Ovo posebno izdanje Biltena namijenjeno je svim naručiteljima u sustavu javne nabave, neovisno o njihovoj vrsti (javni ili sektorski), veličini ili unutarnjem ustroju. S druge strane, ponuditelji ovo izdanje Biltena mogu koristiti kako bi razumjeli postupanje naručitelja prilikom provođenja jednostavne nabave.

Što je cilj ovog broja Biltena? Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) odredio je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Iako naručitelj samostalno, pomoću općeg akta, utvrđuje pravila igre za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti, pitanja iz prakse su brojna i svakodnevna. Koji su koraci u pripremi općeg akta o jednostavnoj nabavi? Što je temelj za donošenje općeg akta o jednostavnoj nabavi? U kojem obliku i tko donosi opći akt o jednostavnoj nabavi? Što se može propisati u općem aktu o jednostavnoj nabavi (prijedlozi odredbi i obrazaca)? Kako se upravlja jednostavnom nabavom? Koji su propusti u jednostavnoj nabavi najčešći u RH? Koje nepravilnosti u postupanju naručitelja je utvrdila Državna revizija?

Cilj ovog broja Biltena jest ponuditi odgovore na navedena i mnoga druga pitanja te dati rješenja za probleme iz prakse. 

U sklopu Biltena se nalaze predloženi tekst i obrasci koji ne predstavljaju strogo zadanu formu u postupku jednostavne nabave, nego bi ih naručitelji trebali prilagoditi svojim potrebama, internoj organizaciji i svom načinu poslovanja. Cilj ovog Biltena je ukazati na temeljne dijelove postupka jednostavne nabave te kreiranim obrascima olakšati svakodnevni rad naručitelja.

 

SADRŽAJ možete pogledati OVDJE.

 


 

OVAJ BROJ DONOSI TEME:

 • Što naručitelji trebaju znati prije donošenja općeg akta o jednostavnoj nabavi ili njegovih izmjena,
 • Kako pripremiti opći akt o jednostavnoj nabavi (izmjenu akta) – priprema (izmjena) akta, korak po korak, 
 • Revizija javne (jednostavne) nabave – nalazi i preporuke, 
 • Obrasci

Tiskano izdanje ovog broja Biltena dostupno je u pojedinačnoj prodaji po cijeni od:

320,00 kuna (+ PDV). Trošak poštarine plaća izdavač.

NARUDŽBU možete napraviti OVDJE.

 

Opširnije...