Novosti: November 2021
 

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE

29.11.2021.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Pravilnikom se, u skladu s mjerama antikorupcijske zaštite, uređuju pravila o postupku nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu EU, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, izraženih u odgovarajućoj vrijednosti u nacionalnoj valuti sukladno važećoj Komunikaciji EK objavljenoj u Službenom listu EU (europski prag) radi sklapanja ugovora o nabavi robe, usluga ili radova i pravila žalbenog postupka, uzimajući u obzir načela javne nabave te obvezu primjene elektroničkih sredstava komunikacije i javne objave informacija o postupcima nabave.

Pravilnik je objavljen 24.11.2021. (Narodne novine, br. 126/21) te stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Pravilnik je dostupan OVDJE.

 

Opširnije...

POSTANITE PRETPLATNIK BILTENA JAVNE NABAVE U 2022. GODINI!

19.11.2021.

S novom godinom dolaze i nova izdanja Biltena javne nabave u Republici Hrvatskoj! Postanite pretplatnik i uživajte u svim informacijama iz područja javne nabave!


 

Bilten javne nabave je prva stručna publikacija koja se bavi cjelokupnim ciklusom javne nabave, od planiranja nabave do izvršenja ugovora.

Bilten izlazi 4 puta godišnje, a sadržaj je baziran na zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, praksi Suda Europske unije te na praktičnim primjerima i iskustvu autora.

Koje teme se obrađuju u Biltenu?
Bilten sadrži kontinuirane informacije o sustavu javne nabave i svim fazama procesa javne nabave, od planiranja i pripreme nabave do izvršenja ugovora. U izdanjima tijekom 2021. godine analizirane su i objedinjene sve presude Visokog upravnog suda RH protiv odluka DKOM-a (2017.–2021. godine) te su kategorizirane u logičke cjeline koje prate faze postupka javne nabave uz informacije iz presuda koje vam trebaju. Sadržaj svih izdanja Biltena možete pogledati  na web stranici Temporis savjetovanja, rubrika „Literatura“.

Kome je Bilten namijenjen?
Bilten je namijenjen svim sudionicima sustava javne nabave, kako javnom tako i privatnom sektoru; osobama koje sudjeluju u procesu planiranja javne nabave te osobama koje pripremaju, provode, kontroliraju i realiziraju postupke javne nabave; zaposlenicima državnih, županijskih, gradskih i općinskih ustanova; revizorima; vodećim osobama velikih, srednjih i malih kompanija; ravnateljima, upraviteljima i pročelnicima te stručnjacima javne nabave, ali i osobama koje žele znati više o javnoj nabavi.

Koji modeli pretplate postoje?
Možete izabrati godišnju ili polugodišnju pretplatu. U godišnju pretplatu uključena su 4 tromjesečna internet izdanja te 5 telefonskih savjeta. U polugodišnju pretplatu uključena su 2 tromjesečna internet izdanja te 1 savjet tijekom trajanja pretplate. Uz internet izdanje možete zatražiti i tiskano izdanje uz nadoplatu.

Također, oba modela pretplate uključuju:

  • novosti putem e-newslettera,
  • pristup rubrici „Česta pitanja“ u skladu s aktivnom pretplatom,
  • pristup rubrici „Stručni članci“ koju pišu stručnjaci praktičari u području javne nabave.

 

Kako mogu ostvariti popust na pretplatu?
Popusti se odnose na internet izdanje:

  • Popust 10% - Svim pretplatnicima Biltena javne nabave koji se pretplate na godišnju ili polugodišnju pretplatu za 2022. godinu, do 31. prosinca 2021.
  • Popust 20% -  Svim pretplatnicima Biltena tijekom 2021. godine omogućen je popust od 20% na godišnji ili polugodišnji model pretplate za 2022. godinu (internet izdanje). Popust se veže za ime i prezime osobe (pretplatnik Biltena).
  • Popusti za više pretplatnika iz iste tvrtke - Za 2. i svakog sljedećeg pretplatnika iz iste tvrtke omogućen je popust od 10% na godišnji ili polugodišnji model pretplate (internet izdanje).

 

Godišnju i polugodišnju pretplatu na Bilten javne nabave RH možete ostvariti on-line registracijom klikom na OVDJE.

Ukoliko imate pitanja o Biltenu slobodno ih postavite na e-mail adresu:
bilten@temporis.hr ili na telefon: 01/6431-872.​

 

Opširnije...

NOVE VRIJEDNOSTI EUROPSKIH PRAGOVA OD 1. SIJEČNJA 2022. GODINE

17.11.2021.

Europska komisija je 10. studenoga 2021. godine, na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ, donijela uredbe kojima su izmijenjene vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).

Uredbe objavljene 11. studenoga 2021. godine stupit će na snagu 1. siječnja 2022. godine, a u cijelosti su obvezujuće i izravno se primjenjuju u svim državama članicama.

Europska komisija donijela je sljedeće uredbe i pripadajuću Komunikaciju EK:

 

 

 

 

 

 

Opširnije...

SAFU – AŽURIRANE UPUTE ZA KORISNIKE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

10.11.2021.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) jedno je od tijela u sustavu upravljanja programima i projektima koji se u Republici Hrvatskoj financiraju iz proračuna EU. SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

S ovim Uputama trebaju biti upoznati svi obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) koji provode postupke javne nabave koji se djelomično ili u cijelosti financiraju iz ESI fondova.

SAFU upute po potrebi ažurira, a zadnje ažuriranje je bilo 5. studenoga 2021. Ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava dostupne su OVDJE.

 

Opširnije...