Novosti: May 2019
 

ODLUKA MIN. POLJOPRIVREDE O ODREĐIVANJU KRITERIJA I RELATIVNIH PONDERA ZA ENP – POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI PROIZVODI I HRANA

10.05.2019.

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) u člancima 283 – 288. propisuje odredbe o kriterijima za odabir ponude u postupcima javne nabave. Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Članak 284. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi propisuje da čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave, s time da relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od postotka iz stavka 4. tog članka (odnosno ne smije biti veći od 90%).

Temeljem navedenog, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Odluku o određivanju kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana. Ova Odluka objavljena je u Narodnim novinama broj 33/19.

Odluka je dostupna OVDJE.

 

 

Opširnije...