Novosti: June 2016
 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE USVOJILA NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI

13.06.2016.

Dana 8. lipnja 2016. na 27. sjednici Vlade Republike Hrvatske, prihvaćen je Prijedlog zakona o javnoj nabavi kojim se ispunjava obveza Republike Hrvatske u prenošenju nove pravne stečevine EU-a u području javne nabave.

Prijedlog zakona o javnoj nabavi dostupan je OVDJE

Opširnije...

NAJAVA - BILTEN JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, broj 2.

08.06.2016.

Bilten javne nabave je prvi stručni časopis u RH namijenjen svim ponuditeljima i naručiteljima u sustavu javne nabave. Objavljuje se četiri puta godišnje. Bilten razrađuje teme vezane za sustav javne nabave koje mogu pomoći:
◦naručiteljima prilikom pripreme i provođenja postupaka javne nabave,
◦ponuditeljima prilikom pripreme ponuda i sudjelovanja u nadmetanjima.

Što donosi Bilten br. 2?
U drugom broju Biltena sadržaj je fokusiran na novine u sustavu javne nabave koje su pred nama (implementacija direktiva u hrvatsko zakonodavstvo). Novina je puno, a vremena za prilagodbu poslovanja je malo. Stoga, da nas novine u sustavu ne iznenade dajemo prikaz odredbi direktiva i nacrta prijedloga (novog) Zakona o javnoj nabavi. Također, u novom broju bit će prezentirani i sustavi javne nabave Republike Slovenije i Republike Srbije. Glavni državni revizor Republike Slovenije, pisati će o tržištu javne nabave Slovenije, dok će direktor Ureda za javne nabave Republike Srbije opisati tržište javne nabave u Republici Srbiji. Tržišta javne nabave u regiji zanimljiva su hrvatskim tvrtkama, a ove informacije će im olakšati dostavu ponuda, sudjelovanje u postupcima i ostvarivanju poslovnog uspjeha u ovom području.

Koje teme obrađujemo u Biltenu br. 2?
Obrađujemo sljedeće teme:
◦Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – što predstavlja, koji su ciljevi uvođenja i način primjene?
◦EU direktive i Nacrt novog Zakona o javnoj nabavi;
◦Postupci nabave sukladno novim direktivama EU-a i nacrtu ZJN-a;
◦Težak profesionalni propust;
◦Pravna zaštita u sustavu javne nabave;
◦Zelena nabava – što predstavlja i kako se primjenjuje?
◦Javna nabava i autorska prava – problemi u praksi;
◦Prva iskustva u primjeni novog Zakona o javnoj nabavi u Republici Sloveniji;
◦Sustav javne nabave u Republici Sloveniji i Republici Srbiji;
◦Niz drugih korisnih članaka i informacija.

Autori stručnih radova su osobe koje imaju teorijsko i praktično iskustvo stečeno radom u javnim i sektorskim naručiteljima, Uredu za javnu nabavu, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Državnom uredu za središnju javnu nabavu, Uredu za državnu reviziju te privatnom sektoru u RH i inozemstvu.

Bilten javne nabave br. 2. biti će objavljen do kraja lipnja 2016., na www.biltenjavnenabave.hr

Opširnije...

OKVIRNI SPORAZUM – osnovne odrednice

08.06.2016.

U članku su navedene osnovne odrednice okvirnog sporazuma sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Također, zbog jednostavnijeg razumijevanja primjene okvirnog sporazuma u praksi navedeni su i primjeri odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Članak je dostupan bez naknade OVDJE

Opširnije...

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE – osnovne odrednice

08.06.2016.

U članku su navedene osnovne odredbe vezane za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Također, zbog jednostavnijeg razumijevanja primjene ovog postupka u praksi navedeni su i primjeri odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Članak je dostupan bez naknade OVDJE

Opširnije...

UPUTE ZA NARUČITELJE Ver. 2. - Objave javne nabave i objavljivanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

08.06.2016.

Od 1. srpnja 2016. u Republici Hrvatskoj svi naručitelji obvezni su odrediti elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. Sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 83/13) obveza se odnosi na sve postupke javne nabave (male i velike vrijednosti). Tijekom listopada 2015. objavili smo Upute za naručitelje vezane za postupke e-nabave. Kako je sustav e-nabave od tada do svibnja 2016. doživio promjene kojima je unaprijeđena njegova funkcionalnost, za Vas smo pripremili Upute za naručitelje Ver. 2. U ovim Uputama Ver. 2. omogućen je pregled svih koraka u EOJN-u, od postupka registracije novog korisnika/naručitelja pa do provođenja postupka javne nabave u kojem je omogućena elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanja. Unesene su promjene koje su se dogodile u sustavu e-nabave do svibnja 2016. godine. Upute Ver. 2. su sastavljene kako bi pomogle svim naručiteljima u korištenju sustava EOJN-a. Pregled i preuzimanje Uputa Ver 2. moguće je bez naknade. Upute Ver. 2. – Objave javne nabave i objavljivanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) izrađene su sukladno važećem zakonodavstvu javne nabave u Republici Hrvatskoj. Ove Upute namijenjene su svim osobama zainteresiranima za postupak registriranja, objavljivanja i otvaranja ponuda kroz EOJN kako bi na jednom mjestu mogli pronaći sve potrebne informacije. Upute su rađene po načelu "korak po korak" s ciljem da sve osobe koje nemaju dovoljno znanja o postupku elektroničke javne nabave (dalje u tekstu: e-nabava), ovdje mogu pronaći sve potrebne informacije od postupka registracije novog korisnika/naručitelja pa do provođenja postupka javne nabave u kojem je omogućena elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. Upućujemo Vas da prije prvog objavljivanja postupka, a svakako prije prvog javnog otvaranja ponuda, detaljno proučite ove Upute i druge dostupne informacije. Kako biste smanjili mogućnost pogreške kada provodite postupak e-nabave potrebno se prethodno pripremiti. Preporuka je da prisustvujete nekom javnom otvaranju ponuda kroz EOJN prije nego što provedete prvo otvaranje u vlastitom postupku. Svi znamo kako je javno otvaranje ponuda dostupno za javnost, oko nas imamo dosta kolega koji se bave javnom nabavom, a da su već proveli niz javnih otvaranja kroz EOJN. Najavite se kod njih i prisustvujte nekom e-otvaranju ponuda kao predstavnik javnosti. Jednom kada vidite kako sve funkcionira u praksi, bit će Vam lakše navedeni postupak provesti samostalno. Ukoliko Vam navedeno nije dovoljno i još uvijek nemate dovoljno znanja da provedete postupak samostalno, možete sudjelovati na edukacijama na ovu temu. Upute Ver. 2. su rađene temeljem dostupnih podataka iz sustava EOJN-a u svibnju 2016. Sustav e-nabave se svakodnevno razvija, kako se rješavaju problemi koji se pojavljuju tijekom njegovog korištenja, stoga su u sljedećem mjesecima moguće izmjene u sustavu, kao i izmjene ovih Uputa.

Upute za naručitelje ver. 2 možete preuzeti OVDJE

Opširnije...